! Wichtige Information zum Coronavirus !

Stand: 31.03.2020


Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,


wie von der Staatsregierung angeordnet, bleibt die Schule bis zum 19. April geschlossen.


Inzwischen haben alle Schülerinnen und Schüler ihren Zugang zu unserer Schul-Cloud. Die meisten arbeiten sehr zuverlässig und geben ihre Aufgaben pünktlich und vollständig ab. Das ist toll!


Für Schüler bis zur 6. Klasse, deren Eltern in einem versorgungsrelevanten Beruf arbeiten (Pflege, Polizei etc.) soll eine Notfallversorgung eingerichtet werden, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Dieses Angebot gilt auch für die Zeit der Osterferien. Bitte teilen Sie uns diesen Bedarf per E-Mail mit.


Falls die Situation zu Hause allmählich schwierig wird und Hilfe von außen nötig ist, gibt es folgende Angebote:

1) unsere Jugendsozialarbeiterin Frau Teiwes-Braun: Mo - Do 10:00 - 13:00 Uhr, Tel. 09074 9220358 oder jas-ludwig-auer-schule@kjf-kjh.de

2) unsere Schulpsychologin Frau Menzel: Mo - Fr 8:30 - 13:00 Uhr, Tel. 0906 70594350 oder Hannelore-Menzel@kabelmail.de

3) wer es lieber anonym mag: die Telefonseelsorge, Tel. 0821 3497349

Bitte achten Sie auch weiterhin im privaten Umfeld darauf, dass soziale Kontakte weitgehend vermieden werden, auch an Ostern und auch wenn das schöne Frühlingswetter kommt.


Herzliche Grüße – und bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!

Die Schulleitung

! Important information about the corona virus !

March 31st 2020


Dear parents, dear students,


The authorities have confirmed that our school will be closed untill April 19th.


Meanwhile every student has got access to cloud computing. Most of them work relieably and hand in all their tasks in time. That´s great!


Pupils (of class 5 or 6) whose parents both work as police officers or nurses will be looked after at school if there is no other place they can stay at. This is also the case during the Easter holidays. If this is the case with your son or daughter please tell us.


If your situation at home is getting worse and if you need somebody to help you, you will be able to talk to

1) our social worker at school Frau Teiwes-Braun on Mondays – Thursdays from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. (phone: 09074-9220358 / email: jas-ludwig- auer-schule@kjf-kjh.de)

2) our psychologist for students Frau Menzel on Mondays – Fridays from 8:30 a.m. to 1:00 p.m. (phone: 0906-70594350 / email: Hannelore- Menzel@kabelmail.de)

3) the Samaritans in order to remain anonymous (phone: 0821-3497349)

Please keep on staying at home avoiding social contacts as far as possible even if the weather is fine in spring time.


Best regards – Take care!

School administration

! Informatii importante despre virusul corona !

31 Martie 2020


Dragi parinti, dragi elevi,


Autoritatile au confirmat ca scoala noastra va ramane inchisa pana in data de 19 Aprilie.


Intre timp fiecare elev are acces la cloudul scolii. Majoritatea elevilor lucreaza in mod fiabil si predau lucrarile la timp. Grozav!


Elevii care se afla in clasa a 5-a sau a 6-a si au ambii parinti politisti sau medici vor fi ingrijiti la scoala daca nu exista alt loc in care sa stea. Acest lucru se aplica si in perioada vacantei de paste. Daca este si cazul copilului dvs. va rugam sa ne contactati.


Daca situatia dvs. cand stati acasa se intrautateste si aveti nevoie de ajutor puteti sa apelati la urmatoarele persoane:

1) asistentul social al scolii: Frau Teiwes-Braun de luni pana joi de la ora 10:00 pana la ora 13:00 (telefon: 09074-9220358 / email: jas-ludwig- auer-schule@kjf-kjh.de)

2) psihologul nostru pentru elevi: Frau Menzel de luni pana vineri de la ora 8:30 pana la ora 13:00 (telefon: 0906-70594350 / email: Hannelore- Menzel@kabelmail.de)

3) consiliere telefonica - pentru cei ce vor sa ramana anonimi (telefon: 0821-3497349)

Va rugam sa ramaneti acasa si sa evitati contactele sociale pe cat de mult posibil, chiar daca vremea este placuta afara.


Salutari amiabile - si ramaneti sanatosi

Administratia scolii

! Ważna informacja o sytuacji „ Coronawirus” !

Stan: 31.03.2020


Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie,


zgodnie z rozporządzeniem rządu szkoła będzie zamknięta do 19 kwietnia.


Aktualnie wszyscy uczniowie mają dostęp do naszej Schul-Cloud . Ku naszemu zadowoleniu większość z Was pracuje bardzo solidnie i w termine oddaje kompletne zadania domowe. Bardzo nas to cieszy.


Dla uczniów do klasy VI, których rodzice pracują w zawodzie związanym z opieką lub w zakładzie użyteczności publicznej (pielęgniarstwo, policja, itp.), istnieje możliwość zorganizowania opieki przez szkołę, jeśli nie ma innej opieki. Oferta ta jest aktualna również w okresie ferii wielkanocnych. Prosimy o poinformowanie nas o tej potrzebie za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Jeśli sytuacja rodzinna stopniowo staje się skomplikowana i potrzebna jest pomoc z zewnątrz, dostępne są następujące możliwości:

1) nasza młodzieżowa opiekunka społeczna (Jugendsozialarbeiterin) pani Teiwes-Braun: Poniedziałek –Czwartek 10:00 - 13:00, tel. 09074 9220358 lub jas-ludwig-auer-schule@kjf-kjh.de

2) nasza szkolna psycholog pani Menzel:Poniedziałek - Piątek 8:30 - 13:00, tel. 0906 70594350 lub Hannelore-Menzel@kabelmail.de

3) dla tych, którzy wolą anonimowość: duszpasterska służba telefoniczna, tel. 0821 3497349.

Prosimy o dalsze unikanie bezpośrednich kontaktów towarzyskich, również w okresie Świąt Wielkanocnych i w czasie ferii, nawet wtedy, gdy piękna wiosenna pogoda do tego zachęca.


Serdecznie pozdrawiamy i życzymy zdrowia!

dyrekcja szkoły

! Fontos információk a koronavírusról! !

kelt. 31.03.2020


Kedves szülök és tanulók,


Az állam kormányának előírása szerint iskolánk április 19-ig zárva marad.


Időközben minden diák hozzáférhetett az iskolai Schul-Cloud (iskolai felhő )-höz. Legtöbben megbízhatóan dolgoznak időben és teljes mértékben elvégzik és leadják  feladataikat. Ez nagyszerű!!


Az V- VI. osztályban tanulók számára akiknek szüleik ápolási szempontból releváns szakmában (ápoló , rendőr...) dolgoznak sürgősségi ellátást biztosítunk, amennyiben nincs más lehetőség. Ez az ajánlat húsvéti ünnepekre is vonatkozik.Kérjük e-mailben tudassa velünk amennyiben igényt tart rá.


Ha az otthoni helyzet nehezebbé válna és külső segítségre lenne szükség akkor az alábbi ajánlatok állnak rendelkezésre::

1) Teiwes-Braun asszony ifjúsági szociális munkatársunk Hétfőtől -Csütörtökig  10:00-13:00 óráig. tel:09074 9220358 vagy jas-ludvig-auer-schule@kjf-kjh.de

2) Menzel asszony iskolai pszichológusunk: Hétfőtől- Péntekig 8:30-13:00 óráig. tel:090670594350 vagy Hannelore-Menzel@kabelmail.de

3) ha inkább névtelenül szeretné""telefonos lelkisegély-szolgálatunk" tel:0821 3497349

Kérjük továbbra is nagymértékben kerülje a magánéletben is a  társadalmi kapcsolatokat,még húsvétkor és a szép tavaszi időben is.


Maradjanak egészségesek !!

Baráti üdvözlettel az iskola vezetősége..

!!! Vazne informacije o coronavirusu !!!

31.03.2020


Postovani roditelji, dragi ucenici,


skola ostaje zatvorena do 19. Aprila


u meduvremenu ucenici imaju pristup nasem skolskom-cloud. Vecina ucenika radi vrlo marljivo i predaju svoje zadace na vrijeme. To je super i hvala Vam!


za ucenike do 6. Razreda, ciji roditelji moraju raditi ( medicinsko osoblje, policija..itd) i nisu u mogucnosti ostati kod kuce sa djecom, postoji mogucnost cuvanja djece. Ova ponuda vrijedi i za vrijeme Uskrsnih Praznika. Molimo Vas, javite se putem e-maila.


Ukoliko situacija kod kuce postane teska i bude potrebna nasa pomoc, ,mozete se javiti:

1)Socijalni radnik za mlade, Frau Teiwes-Braun: Pon-Cet od 10:00 do 13:00 sati Tel: 0907 49220358 ili jas-ludwig-auer-schule@kjf-khj.de

2) Skolski psiholog Frau Menzel: Pon-Cet od 8:30 do 13:00 sati. Tel: 0906 70594350 ili hannelore-menzel@kabelmail.de

3) Telefonski savjetnici, Tel: 0821 3497349

Molimo Vas da za vrijeme Uskrsnih Praznika nastavite izbjegavati socijalne kontakte sa drugim osobama.


Srdacan pozdravi ostanite Vi i Vasi bliznji zdravi!

Ravnateljica skole

! معلومات مهمة عن فيروس كورونا !

اعتبا ًرا من 31 مارس 2020


إلى أولياء الطالب األعزاء ، أيها الطالب األعزاء ،


بناء على طلب من حكومة الوالية ، ستظل المدرسة مغلقة حتى 19 أبريل


في هذه األثناء ، يمكن لجميع الطالب الوصول إلى بيانات cloud-Schul
.الجميع يعمل بشكل موثوق للغاية ويسلمون مهامهم في الوقت المحدد وبشكل كامل. هذا رائع!


بالنسبة للتالميذ حتى الصف السادس ، الذين يعمل آباؤهم في مهنة ذات صلة بالرعاية )التمريض ، الشرطة ، إلخ( ،يمكننا إعداد رعاية الطوارئ في حالة عدم توفر خيار رعاية آخر. ينطبق هذا العرض أي ًضا على عطالت عيد الفصح. يرجى إعالمنا بهذه الحاجة عن طريق البريد اإللكتروني.


إذا أصبح الوضع في المنزل صعبًا بشكل تدريجي وكانت هناك حاجة إلى مساعدة خارجية ، تتوفر العروض التالية:

1 )األخص ائية االجتماعية للشباب السيدة توا يس براون: من اإلثنين إلى الخميس 00:10 صبا ًحا حتى - 00:13 بعد الظهر 09074 9220358 هاتف ، jas-ludwig-auer-schule@kjf-kjh.de

2 )األخصائية النفسية في مدرستنا السيدة منزيل: من اإلثنين إلى الجمعة 30:8 صبا ًحا - 00:13بعد الظهر
0906 70594350 هاتفHannelore-Menzel@kabelmail.de

3 )إذا كنت تفضل عدم ذكر اسمك: االستشارة الهاتفية ، هاتف رقم 08213497349

يرجى االستمرار والبقاء في المنزل و تجنب االتصاالت االجتماعية إلى حد كبير ، حتى في عيد الفصح وأي ًضا عندما يكون طقس الربيع اللطيف.


مع أطيب التحيات - وابقى بصحة جيدة لك وألحبائك!

إدارة المدرسة

Willkommen zum Schuljahr 2019/20!

Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth

Herzlich willkommen!

Ich freue mich über Ihr und euer Interesse an unserer Schule. Die Ludwig-Auer- Mittelschule wird momentan von 420 Schülern besucht, die in 20 Klassen hier im Haus und in einer Deutschklasse im Ankerzentrum Parkstadt unterrichtet werden.
Im vergangenen Schuljahr durften wir unser 40-jähriges Schuljubiläum feiern und an einem fröhlichen Festwochenende auf die letzten vier Jahrzehnte zurückblicken. Bei allem Wandel wird auch in Zukunft die Erziehung im Sinne einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und in einem europäischen Geist besonders wichtig bleiben. Insbesondere Toleranz, soziales Engagement, Nächstenliebe und ein gutes Miteinander sind und bleiben uns wichtig...

Heike Ritzka
Rektorin
Weiterlesen

Informationen

Impressum

  • Ludwig-Auer-Mittelschule
  • Neudegger Allee 5
  • 86609 Donauwörth
  • Tel.: 0906 5031
  • Fax.: 0906 5032
  • Email: verwaltung@ludwig-auer-schule.de
Weiterlesen

Termine 2020

Termine 2020 ...

Weiterlesen

Aktuelles 2019/2020

Aktuelles 2019/2020 ...

Weiterlesen

Schulleitung / Kontakt

Schulleitung / Kontakt

Weiterlesen

Schulprogramm

Stark als Person

„An einem Holzblock und an einem Steinblock kann man herumschneiden und herumklopfen, wie man will …. aber an einem lebendigen, organischen Wesen kann kein anderer nützlicher Einfluss geübt werden, als dass man seinen natürlichen Entwicklungsstand genau studiert und diesen ….. zu fördern sucht.“

Ludwig Auer

Stark für den Beruf

Schule ist eine „Vorbereitungsklasse für die Schule des Lebens“.

Ludwig Auer

Stark im Wissen

„Ein geübtes Auge, geübte Ohren, geübte Finger lernen in einer Woche mehr als ein vernachlässigtes Kind in einem Vierteljahr unter Tränen. Es wohnt in einem kindlichen Geiste eine ….. Kraft, wenn man dieselbe nicht gewaltsam unterdrückt und wenn man sie richtig anregt.“

Ludwig Auer

Lehrer, Schüler und Eltern – ein starkes Team

Ludwig-Auer-Mittelschule Neudegger Allee 5 86609 Donauwörth